ČEŠTINA

PORTFOLIO 5.TŘÍDA

Děti samy vybírajé, co je podle nich v portfoliu důležité!

Na prvním listě: Portfolio : Český jazyk a literatura, jméno, třída 4C, rok 2013/2014,

1) Český jazyk 

 • všechny tabulky z učebnice str. 9-67 (nejlepší je použít loňské tabulky, i když se neshodují doslovně. Jde o význam)
2) Čtenářský deník a literatura
 • Vlastní četba
 • Děvčátko Momo a ukradený čas
 • Zenový příběh
 • Neobyčejný kluk
 • Domov pro Marťany
 • Bajka
 • + cokoli k literatuře z loňska ( pohádka + pověst)
 • Seznam přečtených knih
3) Moje psaní
 • P - psaní na jedno písmenko
 • Detektivka
 • Africká cesta
 • Planeta Ursus - sci-fi
 • Báseň - akrostich
 • Můj oblíbený sport
 • Co dělá můj pokoj, když v něm nejsem
 • Abecedník
 • Záhadné vynálezy
 • Dopis - pokud jste ho nedali rodičům
 • Tři tisíce metrů pod mořem - dobrodružná literatura
4) Korektura
 
5) Kulturní deník
 • září 2014 Výstava - Akademie věd  - CERN
 • 1.10. Francouzštináři - představení v MŠ Zeměkoule
 • 8.10. deskohraní
 • Městská knihovna - moderní pohádka - 9.10.
 • 14.10. ZOO
 • 22.10. školní pouť Uhelný trh
 • 12.11. Obecní dům - vycházka k založení republiky a TGM
 • 18.11. Toulcův dvůr  - Mléčná dráha
 • 26.11. Výstava Naše cesta
 • Vánoční trhy na UT 3.12. 15-16:30
6) Pracovní listy 
 • to, co děti uznají za vhodné a reperezntativní
 

PORTFOLIO 4.TŘÍDA

Na prvním listě: Portfolio : Český jazyk a literatura, jméno, třída 4C, rok 2013/2014,

1) Český jazyk ( tabulky z učebnice pro 4.třídu)

 • Přehled vyjmenovaných slov
 • Vlastní jména
 • Pády
 • ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • slovesa
 • spisovný jazyk, národní jazykpříbuzná slova
 • předpony x předložky
 • vyskloňované vzory podst.jmen rodu středního
 • vyskloňované vzory podst.jmen rodu ženského
 • vyskloňované vzory podst.jmen rodu mužského
 • druhy vět
 • slovesné způsoby (86) 
 • typy rozkazovacího způsobu (86)
 • slovesné tvary podmiňovacího způsobu (87)
 • zakončení slovesných tvarů v přít. čase (88)
 • základní skladební dvojice (93)
 • O podmětu a přísudku (88)
 • Základ věty (95)

2) Čtenářský deník

 • pracovní listy ke Karlíkovi 1- 30 + závěrečný prac.list-Referát
 • pověsti o Praze
 • vlastní četba
 • Seznam četby

3) Moje psaní

 • moje vizitka
 • volné psaní o prázdninách ( podzimních)
 • Moje Vánoce

4) Korektura

5) Kulturní deník

 • non-stop čtení a návštěva Uhelného trhu
 • Dravci
 • procházka Prahou č.1  a č.2
 • Spaní ve škole
 • Hra na hradě
 • Kino

6) Pracovní listy

 • opakování 
 • Jak se učím
 • Nesouhlasně (2)
 • Soutěžně (3)
 • Čtenářská (4)
 • Slovensky (5)
 • Insert
 • Omluvně (6)
 • slovníky
 • Italsky (7)
 • Vánočně (8)
 • Obezřetně (9)
 • Sportovně (10)
 • Necitlivě (11)
 • Zajímavě (12)

7) Různé

 • To, co máte z loňska a chtěli byste si nechat. Možno vkládat i jiné dokumenty, kterými se žák chce pochlubit.
 • Např. : sebehodnocení, úspěšné testy, aktivity mimo vyučování - záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti,
   zapojení se do školních aktivit - školní soutěže 
 • myšlenková mapa o 1. pololetí 4. třídy