Jak vkládat znaky

ve wordu lze vkládat francouzské znaky následujícím způsobem:

 

1. MOŽNOST:

à : najednou stisknout: ctrl alt 7 a potom písmeno a

è : to samé s písmenem e

ù : to samé s u

 

â : najednou stisknout: ctrl alt 3 a potom písmeno a

ê : to samé s e

î : to samé s i

ô: to samé s o

û : to samé s u

 

ç: najednou stisknout ctrl (shift), tlačítko s čárkou a pak písmeno c

*poznámka: CTRL, ALT – vlevo // čísla – nahoře u písmen s háčky

 

2.MOŽNOST:

Vložení → Symbol (zde najít hledaný znak a Vložit)