Prezentace

 

prezentace jako taková:
- min.5 obrázků - 2 (5 images au minimum)
- min.5 vět - 3 (5 phrases au minimum)
- správnost psaných vět -3 (la justesse)
- vizuální stránka prezentace - 2 (la visualisation)
 
schopnost prezentace:
- vystupování - 1 (le comportement global)
- samostatnost vyjádření - 1 (l´indépendance de l´expression)
- logika vyjádření - 2 (la logique, la clarté de l´expression)
plynulost -2 (la fluidité)
- výslovnost (tak, aby mu bylo rozumět) -2 ( la prononciation)
- slovní zásoba - adekvátní (tak, aby mu bylo rozumět) -2 (le vocabulaire adéquat)
 
20
1 - 18
2 - 15
3 - 10
4 - 5