Production écrite: psaní

  • Respect de la consigne (Dodržení zadání: délka, situace): 0-2b
  • Correction sociolinguistique (tykání/vykání, pozdravy): 0-2b
  • Capacité à informer ou/et à écrire (Schopnost psát souvislý text, informovat): 0-4b
  • Lexique/Orthographe lexicale (Správný pravopis základní slovní zásoby): 0-3b
  • Morphosyntaxe/orthographe grammaticale (Ovládnutí základních gramatických struktur): 0-3b
  • Cohérence et cohésion (Schopnost používat základní spojky: et/alors...) 0-1b