Production orale

Lexique / correction lexicale (Používá správně základní slova vztahující se k běžným situacím) 0-3

Morphosyntaxe /correction grammaticale (Používá jednoduché struktury) 0-3

Maîtrise du système phonologique (Umí vyslovit základní slovní zásobu tak, aby mu bylo rozumět) 0-3

 

Dále podle zaměření:

L´enfant peut se présenter (Žák se umí představit, jednoduše a jasně)

Il peut poser des questions et manifester qu´il a compris (Umí pokládat základní otázky na konkrétní věci a rodinné téma, dokáže těmto otázkám porozumět)

Il peut demander ou donner quelque chose à quelqu´un, comprendre et donner les instructions simples sur les sujets concerts de la vie quotidienne (Umí požádat někoho o něco, dát instrukce, porozumět jednoduchým žádostem a instrukcím)

Il peut utiliser des formes de politesse simples (Umí používat jednoduché zdvořilostní výrazy)