Pravidla chování:

Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.

 

- jinak kromě školního řádu si ještě děti zdůraznily tato pravidla:

  • Naslouchat si
  • Chovat se k sobě kamarádsky a ohleduplně
  • Respektovat ostatní a neodsuzovat je
  • Udržovat pořádek ve třídě a starat se o svoje místo

Úkoly služby:

  • každý čtvrtek zalít květiny
  • zůstat po skončení výuky ve třídě a douklidit ji
  • zkontrolovat okna a světla při odchodu ze třídy
  • každý pátek odnést papír
  • mazat tabuli

 Více vlevo v Menu